PMI riječnik (englesko-hrvatska lokalizacija v1.1) (UDRUGA ZA PROJEKT MENADŽMENT - PMI ogranak Hrvatska)

Poredak po stupcu "TERM": A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V, W  X  Y  Z
Poredak po stupcu "POJAM": A  B  C, Ć, Č  D, Dž, Đ  E  F  G  H  I  J  K  L, Lj  M  N, Nj  O  P  Q  R  S, Š  T  U  V, W  X  Y  Z, Ž 

TermDescriptionPojamOpis
Work n/a rad, posao Trajni fizički ili mentalni napor, trud ili uporaba vještine kako bi se prevladale prepreke i postigao cilj.
Work Authorization [Technique] n/a radno odobrenje [tehnika] Dozvola i uputa (najčešće u pisanom obliku) za započinjanje rada na određenoj planiranoj Aktivnosti, radnom paketu ili kontrolnom izvještaju. To je metoda ograničavanja Projektnog posla kako bi se osiguralo da je taj posao obavila određena organizacija, u pravom trenutku i prema odgovarajućem redoslijedu.
Work Authorization System [Tool] n/a sustav radnog odobrenja [alat] Podsustav cjelovitog Sustava za upravljanje Projektom. Skup formalno Dokumentiranih procedura koji definira kako će se Projektni posao odobravati (dodjeljivati) s Ciljem osiguravanja da je posao obavila određena organizacija, u pravom trenutku i prema odgovarajućem redoslijedu. Uključuje korake, Dokumente, sustav praćenja i definirane razine odobrenja potrebne da se izda radno odobrenje.
Work Breakdown Structure (WBS) [Output/Input] n/a strukturna rasčlamba poslova (WBS) [izlaz/ulaz] 1) Hijerarhijska raščlamba posla koji projektni tim treba izvršiti, orijentirana na isporuke, kako bi se postigli Projektni Ciljevi i stvorile tražene isporuke. Organizira i definira ukupni Projektni opseg. Svaka niža razina predstavlja detaljniju definiciju Projektnoga rada. WBS se raščlanjuje na radne pakete. Hijerarhijska orijentacija prema Isporukama uključuje i unutrašnje i vanjske isporuke. 2) Grupiranje Projektnih elemenata, orijentirano prema Isporukama, koje organizira i definira ukupni Projektni opseg. Svaka niža razina predstavlja detaljniju definiciju Projektnoga rada. v. Contract Work Breakdown Structure (CWBS), Control Account (CA), Project Summary Work Breakdown Structure (PSWBS) Work Package
Work Breakdown Structure Component n/a komponenta strukturne raščlambe poslova/komponenta WBS-a Stavka WBS-a koja se može nalaziti na bilo kojoj razini.
Work Breakdown Structure Dictionary [Output/Input] n/a rječnik WBS-a [izlaz/ulaz] 1) Dokument koji opisuje svaku komponentu u WBS-u. Za svaku komponentu WBS-a rječnik uključuje kratku definiciju Opsega ili izjave o poslu, definirane isporuke, popis relevantnih Aktivnosti, i popis kontrolnih točaka. Ostale informacije mogu uključivati: odgovornu organizaciju, Datume početka i kraja, potrebne Resurse, procjenu troškova, broj naplate, informacije iz Ugovora, Zahtjeve kvalitete i tehničke reference potrebne za poboljšanje učinkovitosti posla. 2) Dokument koji opisuje svaki element WBS-a, uključujući opseg, isporuke, specifikaciju, kalendar, potrebne Resurse i tako dalje.
Work Item n/a jedinica rada Termin više nije uvriježen. v. Activity, Schedule Activity
Work Package n/a radni paket 1) Isporuka ili komponenta Projektnog posla na najnižoj razini svake grane WBS-a. Paket posla uključuje planirane Aktivnosti i kontrolne točke potrebne da se završi isporuka radnoga paketa ili komponenta Projektnoga posla. 2) Isporuka na najnižoj razini WBS-a, kad ta isporuka može biti dodijeljena drugom voditelju Projekta da je planira i izvrši. To se može postići kroz podprojekt u kojem će radni paket biti dalje raščlanjen na Aktivnosti. v. Control Account (CA)
Work Performance Information [Output/Input] n/a informacije o radnoj učinkovitosti [izlaz/ulaz] Informacije i podaci o statusu planiranih Aktivnosti Projekta koje se izvode kako bi se obavio Projektni rad i koje se prikupljaju tijekom postupaka usmjeravanja i upravljanja izvršenjem Projekta. Informacije uključuju: status isporuka, status implementacije Zahtjeva za promjenama, korektivne mjere, preventivne mjere i uklanjanje Nedostataka, prognozirane procjene do završetka, postotak fizički obavljenog posla, postignute vrijednosti mjerenja tehničke izvedbe, početne i završne Datume planiranih Aktivnosti.
Workaround [Technique] n/a obilaženje Odgovor na negativni rizik koji se ostvario. Razlikuje se od pričuvnog plana utoliko što obilaženje nije planirano prije ostvarivanja Rizika.

      (korisnik:              lozinka: )

Radna skupina prijevoda: Nenad Marjanović, PMP, voditelj radne skupine. Bojan Popov, dipl.oec, PMP, voditelj tima. Ivica Kranjčić, dipl.inf., PMP, voditelj tima. Dino Butorac, dipl.ing.el., PMP, voditelj tima. Srećko Bovan, dipl.ing.el., član tima. Zvonimir Mavretić, dipl.ing., član tima. Tatjana Cindrić, dipl.ing.el., član tima. Eva Kuruc, mr.sc, PMP, član tima. Dean Savović, dipl.ing.računarstva, PMP, član tima. Antonio Prišćan, dipl.ing.el., član tima. Nikola Cikač, mr.sc., PMP, član tima. Ognjen Bajić, dipl.ing.el., PMP, član tima. Zoran Majstorović, dipl.ing, PMP, član tima.
Provjera kvalitete lokalizacije: Marija Hudinčec, prof.


Sva autorska prava pripadaju Udruzi za projekt menadžment, PMI ogranak Hrvatska.Za PMI ogranak Hrvatska pripremio Nikola Cika?/a>, 2023., Zagreb, Croatia
all adm-201 vcac510 c4040-252 1z0-418 70-532 rcsp-npm 299-01 c4040-252 70-533 c2010-511 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703 mb5-705 70-488 642-457 156-816 1z0-144 iseb-swt2 adm-201 vcac510 c4040-252 1z0-418 70-532 rcsp-npm 299-01 c4040-252 70-533 c2010-511 200-120 9l0-422 640-554 700-505 70-457 70-460 C2150-197 EX0-001 070-243 70-466 C_THR12_66 C4040-225 1Z0-061 70-347 C4090-452 VCP-550 070-177 070-412 70-417 70-463 70-488 C_HANATEC131 C2090-303 C2090-614 FCNSP.v5 MB5-705 070-247 070-347 070-463 300-206 70-243 74-325 C2020-622 C2030-283 C2090-540 C2180-278 HP0-J73 ICBB 070-246 070-341 070-417 070-457 070-458 1Z0-481 1Z0-599 300-207 70-246 70-414 A00-240 C_TAW12_731 C4030-670 C4040-224 C4090-450 C4120-783 EX200 MB2-700 MB3-700 MB6-869 OG0-093 VCP-510 VCP550 070-178 070-331 070-467 070-667 070-684 070-687 1Z0-051 1Z0-060 1Z0-478 1Z0-485 1Z0-897 200-120 220-801 500-201 70-346 70-412 70-458 70-486 820-421 820-422 C2170-008 C2180-275 C2180-276 C4040-123 JN0-343 M70-201 M70-301 NS0-504 PEGACLSA_6.2V2 PW0-204 3001 050-720 070-480 070-487 1Z0-062 1Z0-597 1Z0-899 250-310 350-018 400-051 70-178 70-331 70-413 70-465 70-467 70-484 70-485 400-101 70-410 050-SEPROAUTH-02 200-120 MB2-703 070-462 70-462 70-461 070-410 JN0-102 70-411 C_TADM51_731 C4090-958 70-483 EX300 070-461 MB2-702 MB7-702 220-802 400-101 646-206 SK0-003 70-483 350-018 070-488 1z0-055 70-347 MB2-702 MB2-701 EX300 70-411 070-685 1Z0-051 1z0-055 642-813 1z0-047 050-SEPROAUTH-02 70-410