PMI riječnik (englesko-hrvatska lokalizacija v1.1) (UDRUGA ZA PROJEKT MENADŽMENT - PMI ogranak Hrvatska)

Poredak po stupcu "TERM": A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V, W  X  Y  Z
Poredak po stupcu "POJAM": A  B  C, Ć, Č  D, Dž, Đ  E  F  G  H  I  J  K  L, Lj  M  N, Nj  O  P  Q  R  S, Š  T  U  V, W  X  Y  Z, Ž 

TermDescriptionPojamOpis
Activity n/a aktivnost Komponenta rada koja je izvedena tijekom trajanja Projekta. Element rada koji je izveden tijekom trajanja Projekta. Aktivnost obično ima očekivano trajanje, očekivani trošak i očekivani utrošak Resursa. Aktivnosti se mogu podijeliti na zadatke. v. Schedule Activity
Activity Attributes [Output/Input] n/a atributi aktivnosti [izlaz/ulaz] Različiti atributi koji su vezani uz svaku planiranu aktivnost i koji mogu biti uključeni u popis aktivnosti. Atributi aktivnosti uključuju oznake Aktivnosti, prethodne Aktivnosti, Logičke odnose, Prednosti i zaostatke, utrošak Resursa, zadane Datume, ograničenja i pretpostavke.
Activity Code n/a oznaka aktivnosti Jedna ili više numeričkih ili tekstualnih vrijednosti koje identificiraju karakteristike rada ili na neki način kategoriziraju planiranu aktivnost koja omogućava filtriranje i redoslijed Aktivnosti unutar izvještaja.
Activity Definition [Process] n/a definiranje aktivnosti [proces] Postupak identificiranja određenih planiranih Aktivnosti koje se trebaju provesti kako bi nastale različite Projektne isporuke.
Activity Description (AD) n/a opis aktivnosti Kratka fraza ili naziv za svaku planiranu aktivnost koja se koristi zajedno s oznakom Aktivnosti kako bi se ta planirana aktivnost razlikovala od drugih planiranih Aktivnosti. Opis aktivnosti obično uključuje opseg planirane Aktivnosti.
Activity Duration n/a trajanje aktivnosti Vrijeme, izraženo u kalendarskim jedinicama, između početka i kraja planiranih Aktivnosti. v. Actual Duration, Original Duration (OD) Remaining Duration (RD)
Activity Duration Estimating n/a procjena trajanja aktivnosti Postupak procjene broja radnih razdoblja potrebnih za dovršenje pojedinih planiranih Aktivnosti.
Activity Identifier n/a identifikacijska oznaka aktivnosti Kratka, jedinstvena numerička ili tekstualna identifikacijska oznaka dodijeljena svakoj planiranoj Aktivnosti pomoću koje se neka planirana aktivnost razlikuje od drugih Aktivnosti. Jedinstvena unutar svakog dijagrama Projektnog kalendara.
Activity List n/a popis aktivnosti Tablični dokument planiranih Aktivnosti koji sadrži opis aktivnosti, identifikacijsku oznaku Aktivnosti i dovoljno detaljan opis Opsega Aktivnosti kako bi članovi Projektnoga tima razumjeli koji posao moraju obaviti.
Activity Sequencing n/a slijed aktivnosti Postupak identificiranja i Dokumentiranja ovisnosti koje postoje između planiranih Aktivnosti.
Activity-on-Arrow n/a aktivnost prikazana strelicom v. Arrow Diagramming Method (ADM)
Activity-on-Node n/a aktivnost prikazana čvorištem v. Precedence Diagramming Method (PDM)

      (korisnik:              lozinka: )

Radna skupina prijevoda: Nenad Marjanović, PMP, voditelj radne skupine. Bojan Popov, dipl.oec, PMP, voditelj tima. Ivica Kranjčić, dipl.inf., PMP, voditelj tima. Dino Butorac, dipl.ing.el., PMP, voditelj tima. Srećko Bovan, dipl.ing.el., član tima. Zvonimir Mavretić, dipl.ing., član tima. Tatjana Cindrić, dipl.ing.el., član tima. Eva Kuruc, mr.sc, PMP, član tima. Dean Savović, dipl.ing.računarstva, PMP, član tima. Antonio Prišćan, dipl.ing.el., član tima. Nikola Cikač, mr.sc., PMP, član tima. Ognjen Bajić, dipl.ing.el., PMP, član tima. Zoran Majstorović, dipl.ing, PMP, član tima.
Provjera kvalitete lokalizacije: Marija Hudinčec, prof.


Sva autorska prava pripadaju Udruzi za projekt menadžment, PMI ogranak Hrvatska.Za PMI ogranak Hrvatska pripremio Nikola Cika?/a>, 2022., Zagreb, Croatia
all adm-201 vcac510 c4040-252 1z0-418 70-532 rcsp-npm 299-01 c4040-252 70-533 c2010-511 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703 mb5-705 70-488 642-457 156-816 1z0-144 iseb-swt2 adm-201 vcac510 c4040-252 1z0-418 70-532 rcsp-npm 299-01 c4040-252 70-533 c2010-511 200-120 9l0-422 640-554 700-505 70-457 70-460 C2150-197 EX0-001 070-243 70-466 C_THR12_66 C4040-225 1Z0-061 70-347 C4090-452 VCP-550 070-177 070-412 70-417 70-463 70-488 C_HANATEC131 C2090-303 C2090-614 FCNSP.v5 MB5-705 070-247 070-347 070-463 300-206 70-243 74-325 C2020-622 C2030-283 C2090-540 C2180-278 HP0-J73 ICBB 070-246 070-341 070-417 070-457 070-458 1Z0-481 1Z0-599 300-207 70-246 70-414 A00-240 C_TAW12_731 C4030-670 C4040-224 C4090-450 C4120-783 EX200 MB2-700 MB3-700 MB6-869 OG0-093 VCP-510 VCP550 070-178 070-331 070-467 070-667 070-684 070-687 1Z0-051 1Z0-060 1Z0-478 1Z0-485 1Z0-897 200-120 220-801 500-201 70-346 70-412 70-458 70-486 820-421 820-422 C2170-008 C2180-275 C2180-276 C4040-123 JN0-343 M70-201 M70-301 NS0-504 PEGACLSA_6.2V2 PW0-204 3001 050-720 070-480 070-487 1Z0-062 1Z0-597 1Z0-899 250-310 350-018 400-051 70-178 70-331 70-413 70-465 70-467 70-484 70-485 400-101 70-410 050-SEPROAUTH-02 200-120 MB2-703 070-462 70-462 70-461 070-410 JN0-102 70-411 C_TADM51_731 C4090-958 70-483 EX300 070-461 MB2-702 MB7-702 220-802 400-101 646-206 SK0-003 70-483 350-018 070-488 1z0-055 70-347 MB2-702 MB2-701 EX300 70-411 070-685 1Z0-051 1z0-055 642-813 1z0-047 050-SEPROAUTH-02 70-410